Efektivita, perspektiva, finanční náročnost

Když se podíváme na dnešní reklamní trh, každý z nás jistě zaznamenal řadu změn ve všech odvětvích podnikání. Stále větší díl zaujímá online reklama a digitální média. Je kladen stále větší důraz na cílenější zásah a komunikaci se zákazníkem v dlouhodobějším horizontu. Velkou roli hrají v tomto sektoru sociální sítě a jejich komunity. Ať chceme nebo ne na “digitální svět” narážíme na každém kroku.

Co se týče média Digital Signage ve vnitřních prostředích, zařadil bych jej do kategorie reklamních nosičů v místě prodeje vedle plakátů a POS prostředků.
Současné technologie umožňují vytvořit velice efektivní sítě digitálních zobrazovacích ploch, které dokážou plně nahradit papírové plakáty a jiné statické reklamní a informační plochy.
Domnívám se, že jedinou překážkou v masovém nasazení této technologie je pouze povědomí o vysoké ceně přetrvávající z minulých let, kdy byly obrazovky několikrát dražší než jsou dnes.

Při porovnání cenové náročnosti plakátu umístěném na volně stojícím stojanu se dostáváme k překvapivému zjištění, že pokud bychom na stejný stojan umístili obrazovku Digital Signage, tvoří cena stojanu mnohdy vice jak 30% pořizovací hodnody zobrazovače Digital Signage. V tomto místě je třeba zmínit výhody provozu Digital Signage oproti plakátu

Výhody

  • Online aktualizace obsahu
  • více reklamních sdělení na jednom místě
  • větší svítivost (viditelnost) plochy i za šera
  • pohyblivý obraz přitáhne vice pozornosti
  • menší náročnost na obsluhu
  • možnost krátkodobých reklamních akcí


Nevýhody

  • nutný přívod elektrické energie


Zobrazovače Digital Signage je vhodné nasazovat v případě, že máte více lokalit pro jejich umístění a vidíte výhodu v centrálním zadávání obsahu. Díky spojení s Internetem nezáleží na vzdálenostech a můžete ovlivňovat obsah vysílání třeba na druhém konci zeměkoule. Centrální zadávání minimalizuje náročnost na obsluhu systému na minimum.
Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím úspěšnost reklamních zobrazovačů Digital Signage je obsah vysílaných informací. Proto mu věnujte maximální pozornost a jeho přípravu svěřte svému nejlepšímu grafikovi/designérovi.


Kontaktní údaje

AceLogic s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město
110 00 Praha 1
Tel.: +420 602 271 419
Email: info@jummper.cz