Technologie - Digital Signage

Co je Digital Signage?

Digital signage je systém digitálních zobrazovacích zařízení ve veřejně přístupných prostorách. Jejich účelem je obvykle zobrazení informačních, navigačních informacích a především reklama.
Hlavními přínosy digital signage zařízení oproti statickým informačním a reklamním zařízením jsou:
  • možnost okamžité obměny obrazové informace bez zásahu do zařízení (u klasických médií je například nutné vyměnit plakát)
  • zobrazení více informací, nebo reklamních spotů na jednom nosiči.
  • vysílání dynamických spotů, předělů a prokládacích efektů.
  • stálý svit obrazové informace, což například u venkovních LED obrazovek upoutává více, než klasické, ve dne nesvítící plochy.

Typickým příkladem digital signage zařízení jsou propagační obrazovky v obchodech. Dalším běžně využívaným modelem je komerční síť reklamních obrazovek s nabídkou prodeje vysílacího času (podobně jako u televizního vysílání). Existuje více modelů komunikace s pozorovateli zařízení. Může se jednat o opakované vysílání reklamních spotů ve smyčce, dále aplikace doplňkových informací v rámci reklamního vysílání (např. informace o počasí, aktuálním čase, situaci v dopravě, kulturní servis apod.). Model vysílání pořadů s delší stopáží prokládaný reklamními pásmy je využíván tam, kde lze zaručit, že pozorovatel má dostatek času na sledování pořadu (typicky čekárny a odpočinkové místnosti). (zdroj: wikipedia.org)

Použití, výhody a nevýhody

Nejčastěji se setkáváme s LED panely nebo obrazovkami umístěnými na frekventovaných místech našeho života, kde promítají informace nejrůznějšího druhu.
Běžně se Digital Signage využívá k zobrazení reklam, případně zpráv informačního charekteru. Dle umístění obrazovky je také volena délka informačního (reklamního) spotu s ohledem na dobu, kdy obraz zůstává v zorném poli pozorovatele, který je v jeho blízkosti.

Typickým místem jsou nákupní centra se šestivteřinovými reklamními intervaly. V případě veřejných prostor s očekávanými delšími pozorovacími časovými úseky se setkáváme s videosekvencemi delšími než 20 vteřin, typicky v čekárnách.

Digital Signage může být obrazovka s lokálním přehráváním video smyčky uložené na USB Flash paměťi nebo s připojením do lokální či Internetové sítě.
Síťovým propojením více obrazovek do centrálního systému rozšíříme možnosti jejich ovládání a získáme komplexní kontrolu nad jejich činností. Sofistikovaný software zajistí nejen jejich načasované zapínání a vypínání, ale zejména harmonogram “vysílání” reklamních a informačních sdělení. Přehrávání jednotlivých sdělení je možné plánovat od minut po měsíce přehrávání.

Další velkou výhodou je on-line aktualizace obsahu, který se může měnit dle aktuální potřeby prakticky neomezeně.

Pokud mluvíme o Digital Signage jako o “obrazovce” je třeba si uvědomit, že pod tímto pojmem si většina z nás představí obrazovku televizní v její klasické poloze horizontální.
Oproti tomu je v mnoha případech zobrazovač Digitasl Signage orientován vertikálně, což jej od obrazovky dramaticky odlišuje. Tuto pozici vnímáme spíše jako “plakátovou” a podvědomě neočekáváme pohybující se obraz.

To staví tento produkt do zajímavé polohy, kdy se určitě otočíme právě tím směrem, kde se děje právě něco neočekávané oproti situaci, kdy na zastávku přijíždí tramvaj a my “předpokládáme”, že zastaví ve stejném místě jako včera, předevčírem ….
Proto i grafický obsah by měl být nápaditý s prvky pohybu, animacemi, které upoutají pozornost a zaroveň splní svůj účel – předají sdělení.

Na druhou stranu je třeba přizpůsobit výrobu video obsahu formátu na výšku, což je přinejmenším nezvyklé. Zajímavým řešením je pomyslné rozdělení obrazovky na dvě horizontálně oddělené plochy. V jedné části promítáme obrázky a v části druhé pak související videa a animace.


Kontaktní údaje

AceLogic s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město
110 00 Praha 1
Tel.: +420 602 271 419
Email: info@jummper.cz